Macq Mobility Manager
voor WELZIJN


Betere levenskwaliteit dankzij verkeersbeperkingen in bepaalde gebieden met sterk vervuilende voertuigen.
Neem contact op Leer meer

Low emission zone:

De lucht in de grootste steden wordt vaak blootgesteld aan vervuiling. Het wegverkeer is verantwoordelijk voor een groot deel van een dergelijke situatie. Lage-Emissie Zones (LEZ) zijn gebieden met beperkingen: om voertuigen die de meest vervuilende, meestal oudere voertuigen, of om de toegang voor een aantal beperkte gebieden te beperken gedurende bepaalde uren van de dag tot een lijst van voertuigen zoals bijvoorbeeld bewoners of familie / vrienden die hen bezoeken. Om te voldoen aan de EU luchtkwaliteitsnormen, overwegen veel steden LEZ-programma's te implementeren. M³ software suite is de beste optie voor het implementeren van concrete maatregelen.


Vervoer van gevaarlijke goederen

Om het risico van een ramp in de steden te beperken, wil de EU regelgeving invoeren om de toegang voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren te beperken. Sommige gebieden zoals stadstunnels zijn gebieden met een hoog risico en er zijn drastische oplossingen geïmplementeerd. Real time alerts zijn echt nodig om bestuurders sterk te waarschuwen via opvallende verkeersborden. Parallel daarmee en bij overtreding van de regelgeving kunnen lokale autoriteiten besluiten om deze voertuigen snel te onderscheppen en zware boetes te geven.


Rat Running vrachtwagens

Vrachtwagens zijn een belangrijke bron van smog, van giftige chemische vervuiling en van fijnstof in verband met ademhalingsproblemen. De meeste vrachtwagens zijn niet bevoegd om door steden te rijden, maar er zijn uitzonderingen: levering, laden of onderhoud. Om ervoor te zorgen dat deze uitzonderingen echt de enige uitzonderingen zijn, detecteert het M3-systeem vrachtwagens die de stad binnenkomen en deze stad verlaten via dezelfde route of afrit. Alle andere routes zijn gemarkeerd als uitzonderingen. De lokale overheden kunnen dan actie ondernemen.


Concrete voorbeelden van implementatie: