Macq Mobility Manager
voor POLITIE


Versterken van de veiligheid en bescherming. M³ voor Politie is een expert systeem voor het detecteren van verdachte verkeersstromen en alle soorten gebeurtenissen in uw stad.
Neem contact op Leer meer
Automatische identificatie en registratie

Veiligheid en bescherming

Automatische identificatie en registratie van alle voertuigen en de mogelijkheid om krachtige zoekopdrachten uit te voeren in een enorme database zijn de twee basisfuncties die nodig zijn om de verkeersregels te handhaven en het gevoel van veiligheid bij de burgers te verbeteren.

Lees meer

Detecteer, analyseer en anticipeer onmiddellijk

Een complete oplossing dankzij het basissysteem in combinatie met alle opties.

Strafrechtelijk onderzoek

De automatische handhaving van het wegverkeer kan verder bijdragen tot het onderzoek naar criminaliteit door kruisverwijzingen tussen voertuigregistraties en strafregisters voor het opsporen van gestolen voertuigen en voor het identificeren van verdachten op de vlucht.


Vervoer van gevaarlijke goederen

Verbeter de veiligheid en vermijd het negeren van borden door vrachtwagens. Noodprocedures in werking stellen wanneer een voertuig gevaarlijke materialen wordt gedetecteerd. Om het risico van een ramp nog verder te minimaliseren, wil de EU regelgeving invoeren om de toegang voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in stadscentra te beperken. Veel gebieden hebben al een verbod ingesteld op het vervoer van dergelijke stoffen door voertuigen. De handhaving van deze eisen moet doeltreffend worden gemaakt en dit is de plaats waar het M 3-systeem zich bevindt.


Gemiddelde snelheidsregeling

De gemiddelde snelheidsregeling heeft het aantal snelheidsovertreders efficiënt verminderd. Deze techniek is relatief nieuw en meet de gemiddelde snelheid over een wegvak van enkele kilometers. Het voertuig wordt geïdentificeerd bij het binnenrijden en verlaten van de handhavingssectie. Het systeem registreert een kentekenplaat van een voertuig op elke vaste cameraplaats. Aangezien de afstand tussen deze sites bekend is, kan de gemiddelde snelheid worden berekend door deze te delen door de tijd die nodig is om tussen twee punten te reizen.


Merk, model, kleurdetectie

Dit gaat verder dan het lezen van kentekenplaten: het vastgelegde beeld van een voertuig wordt ingediend en vergeleken met een database van beeldmonsters die zijn gegenereerd met informatie van de meeste auto- en vrachtwagenfabrikanten. Het kan een output creëren met de details van de auto: merk (Volkswagen, Renault, Fiat....) en het model (Passat, Clio, Tipo....). Bovendien kan een kleurdetectie het voertuig snel identificeren en vereist een kalibratie op basis van de lichtomstandigheden. Deze drie detectietechnieken helpen bijvoorbeeld bij het opsporen van gestolen auto's met een verwisseld kenteken.


Rat Running preventie

Rat Running praktijk komt vaak voor in een poging om tijd te besparen. Het gebeurt wanneer een voertuig ongeoorloofde of verboden kortsluitingen maakt, vaak over verboden wegen of door woonwijken om files of verkeersbeperkingen te vermijden. Het doorkruisen van deze woonwijken brengt de veiligheid van voetgangers en kinderen in gevaar. Macq Mobility Management systeem is de perfecte oplossing om bewijsmateriaal vast te leggen en dergelijk gevaarlijk gedrag te verminderen.


Spoorwegveiligheid

Het veiligstellen van de doorstroming van het verkeer op kruispunten tussen weg en spoor is een grote uitdaging. De eisen aan de veiligheid zijn zeer hoog. Het triggeren van real-time informatie verhoogt de betrouwbaarheid en beveiliging van kruispunten van weg- en spoorverkeer. Twee soorten systemen kunnen worden bestuurd. Een actief verkeersregelsysteem waarschuwt weggebruikers voor naderende treinen met zwaailichten. Een ander type actief systeem bestaat uit een barrière tussen voertuigen of voetgangers en treinen. M 3 interpreteert vastgelegde beelden en triggert signalen om de actieve systemen op het kruispunt te besturen..


Intelligent zoeken naar Big Data

Trillion of bytes are gathered from ANPR cameras. Such a database is deeply enriched on an ongoing basis. Thanks to artificial intelligence, Macq Mobility Manager system can learn how people uses road and highway and detect abnormalities. It detects patterns of behaviours, and then apply algorithms combined with statistical analysis to put in light meaningful anomalies that indicate potential threats. Another challenge with big data is the level of knowledge that is required from a system user to understand how to interact with an interface. M 3 interface has been designed to interact quickly and easily with no need for the user to be trained during weeks.


Concrete voorbeelden van implementatie: