Macq Mobility Manager
voor SLIMME STEDEN


Ontwikkelen van duurzaam vervoer en optimaliseren van de verkeersdoorstroming door het gedrag van reizigers te veranderen en door de typologieën van wegen te veranderen.
Neem contact op Leer meer
Verbetering van de mobiliteit en de veiligheid van de burgers.

Mobiliteit en veiligheid

Macq Mobility Management (M³) for Cities is een expertsysteem om de tijdverspilling tijdens het reizen te verminderen en om burgers en bestuurders te informeren.

Lees meer

Het kan u helpen bij het opsporen, analyseren en anticiperen

Een complete oplossing dankzij het basissysteem in combinatie met alle opties.

Verkeersanalyse met behulp van geluidsherkenning

Voor stedelijke gebieden met complexe rotondesystemen en mobiliteitsproblemen waarbij identificatie op basis van plaatkarakterherkenning niet voldoende is.


Mobiliteitsmonitoring:

Dit wordt gegeven door de mogelijkheid om op elk moment (24/7) en voor elke dag van het jaar mobiele gegevens van alle voertuigen in de stad te verzamelen. Het monitoren van elk voertuig moet worden gecombineerd met elk autotraject, snelheid om van punt A naar punt B te rijden, incidenten. Deze enorme geodata worden verzameld op enorme opslagsystemen om vervolgens verwerkt te worden door operatoren met flexibele, geavanceerde analysetools om zich snel te kunnen richten op de belangrijkste kwesties.


Optimaliseren van de gebruikerservaring

Het simulatiescenario beschrijft het verkeer in de stad. Het systeem berekent de mobiliteitswensen voor een gebiedsbevolking die worden gegenereerd op basis van informatie over de reisgewoonten van de burger en informatie over de infrastructuur van het gebied waarin zij wonen. In een tweede stap kan extra verkeer, zoals openbaar vervoer, worden toegevoegd en gebruikt in combinatie met wegennetwerken. M3-systeem geeft zwarte punten weer en helpt bij het vereenvoudigen van complexe knooppunten, stoplichtposities en synchronisaties, wegwerkzaamheden en plannen voor de inzet van wegwerkzaamheden in de stad.


Intelligent zoeken naar Big Data

Triljoen bytes worden verzameld met ANPR-camera's. Een dergelijke database wordt voortdurend diepgaand verrijkt. Dankzij kunstmatige intelligentie kan het Mobility Manager-systeem van Macq leren hoe mensen gebruik maken van wegen en snelwegen en hoe ze abnormaliteiten kunnen opsporen. Het detecteert gedragspatronen en past vervolgens algoritmen toe in combinatie met statistische analyse om zinvolle anomalieën in het licht te brengen die wijzen op potentiële bedreigingen. Een andere uitdaging bij Big Data is het kennisniveau dat een systeemgebruiker nodig heeft om te begrijpen hoe met een interface om te gaan. M 3 interface is ontworpen om snel en eenvoudig te communiceren zonder dat de gebruiker wekenlang getraind hoeft te worden.


Dynamische reisinformatie

Reisbewustzijn en mobiliteitseducatie wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van mobiliteitsmanagement. Realtime informatie over verkeersopstoppingen in combinatie met openbaarvervoeralternatieven kan op verschillende manieren met de burger worden gedeeld: Smartphone apps en meldingen, SMS-signalering, e-mails, dynamische verkeersborden, uitgezonden nieuws op het FM-radiokanaal, plotselinge veranderingen in de toestand van de weg die via RDS of 4G worden verzonden en weergave op GPS-apparaten. Bron van informatie kan afkomstig zijn van heterogene bronnen zoals mobiele telefoons voor automobilisten, camerasystemen, verkeerssnelheidsdetectoren, verslagen van wegwerkzaamheden, politie en verkeersleidingscentra.


Veilig transport over de weg

Het veiligstellen van de doorstroming van het verkeer op kruispunten tussen weg en spoor is een grote uitdaging. De eisen aan de veiligheid zijn zeer hoog. Het triggeren van real-time informatie verhoogt de betrouwbaarheid en beveiliging van kruispunten van weg- en spoorverkeer. Twee soorten systemen kunnen worden bestuurd. Een actief verkeersregelsysteem waarschuwt weggebruikers voor naderende treinen met zwaailichten. Een ander type actief systeem bestaat uit een barrière tussen voertuigen of voetgangers en treinen. M 3 interpreteert vastgelegde beelden en triggert signalen om de actieve systemen op het kruispunt te besturen.


Belangrijkste Europese projecten

1e project: C-Mobile (Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe) 2e project : REVaMP² (Round-trip Engineering en VAriability Management Platform and Process) 3e project: PoliVisu is een onderzoeks- en innovatieproject om de traditionele cyclus van publieke beleidsvorming te upgraden met Big Data. Het belangrijkste doel is het verbeteren van een open set van digitale instrumenten om de gegevens als hefboom te gebruiken om het besluitvormingsproces in de publieke sector te helpen democratischer te worden.


Concrete voorbeelden van implementatie: